[ UrbanRail.Net ]     [ Europe ] [ Americas ] [ Asia ] [ Africa ] [ Oceania ]     [ News ] [ Books ] [ Links ]

FUZHOU
 China

Fuzhou metro map

Report error!

 FUZHOU

Fuzhou, capital of Fujian province on southeastern coast, about halfway between Shanghai and Hong Kong; 4.5 million inhabitants in urban area.

METRO

Line 1 - future total length 28.8 km

18 May 2016: Sanchajie - Fuzhou South Railway Station (9.8 km)
06 Jan 2017: Sanchajie - Xiangfeng (15.1 km)

 

 Projects

 

 Photos
Fuzhou Metro Fuzhou Metro Fuzhou Metro Fuzhou Metro Fuzhou Metro Fuzhou Metro Fuzhou Metro
 Links

Fuzhou Metro (Official Site)

Fuzhou Metro at Wikipedia

 

 

Map including Line 2

Line diagram

Fuzhou Metro token

 

Fuzhou Metro future lines

 

MAIL

2015 © Robert Schwandl (UrbanRail.Net)